BBS
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการเลือดน้ำตาลรวมใจอาสาพัฒนา วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


ในส่วนของวันที่สอง ทางสโมสรนิสิตได้แบ่งนิสิตออกเป็นสองกลุ่ม โดยนิสิตกลุ่มที่ ๑ จะช่วยเก็บกวาดห้องและจัดหนังสือที่ห้องสมุดให้น้องๆ นิสิตกลุ่มที่ ๒ จะทำหน้าที่ทาสีเครื่องเล่น และทำความสะอาดห้องน้ำกับอ่างล้างมือให้แก่เด็กๆโรงเรียนวัดสำเภาทอง

ทางสโมสรนิสิตขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆทุกคนที่ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในโครงการนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้กลับมาพบกันอีกในปีต่อๆไปครับ :)